Zalety

NAJWYŻSZA
Najważniejszą zaletą naszego urządzenia jest jakość. Calość wykonana jest technologią z 21 wieku, np komora mielnika wykonana jest w calości ze stali nierdzewnej (chromowo-niklowej). Pozostale elementy i podzespoły gwarantują najwyższą bezawaryjność.

ZYSK
Urządzenie amortyzuje się w 100% już po trzech latach ekspoatacji. Składają się na to między innymi:

a) oszczędność w zużyciu wody (brak spłukiwania odpadków organicznych w toaletach),
b) zmniejszenie kosztów z tytułu zakupu worków foliowych oraz opłat za wywóz śmieci,
c) znaczna poprawa warunków sanitarnych i komfortu pracy w kuchni.


CZYSTOŚĆ I HIGIENA
Utylizacja w 100% wszelkich odpadków organicznych w momencie ich powstawania!
(np. obierki warzyw i owoców, liście i torebki od herbat, pestki owoców, drobne kości, oraz inne resztki pokonsumpcyjne).
©2009 Eurosystem • Dht-it